ECONOMIA CIRCULAR

with No hi ha comentaris

Economia circular – Des de plasticreciclat.cat i a través de SOLTECO (com a gestor autoritzat de residus no perillosos, transportista i fabricant de mobiliari urbà amb Plàstic 100% Reciclat) anem un pas més enllà i a part de la comercialització de mobiliari urbà de Plàstic 100% Reciclat, realitzem projectes reals d’ECONOMIA CIRCULAR.

A partir dels residus plàstics generats al teu municipi que no passen pel circuit habitual d’Ecoembes, podem generar perfils de plàstic reciclat, per la posterior fabricació de bancs, papereres, vallats, jardineres, etc., evitant així que aquests residus acabin a l’abocador o a la incineradora.

D’aquesta manera podem realitzar un projecte REAL D’ECONOMIA CIRCULAR, amb residu provinent del teu municipi, donant la traçabilitat del material i garantint la quantitat i qualitat del mateix.

Un aspecte clau, és la comunicació al ciutadà de la conversió dels residus plàstics generats a mobiliari urbà, d’aquesta manera es sentirà més partícip, i valorarà més l’acció de reciclar.

Contacta’ns i t’expliquem com podem fer-ho!

plasticreciclat.cat