plastic-reciclat-carbonell-services-taules (productes)

Mobiliari urbà realitzat amb perfils de plàstic 100% reciclat, procedent de la recollida de residus domèstics, industrials i urbans depositats al contenidor groc.


100% reciclat i 100% reciclable
-resistent, no deformable, manipulable, flexible i sòlid
-aïllant tèrmic i elèctric, impermeable
mínim manteniment, no estellable ni oxidable
-inert a la degradació ambiental, química i a la putrefacció
-ecològic, no contaminant, resistent a l’acció d’animals i/o insectes
-estèril, higiènic, fàcil de netejar, antigrati i antivandàlic
durabilitat quasi il·limitada

Fitxa Taules Plàstic Reciclat

Has trobat quelcom interessant?

Contacta amb nosaltres