Substitució de perfils

Moltes vegades no és fàcil canviar un banc, una paperera, una jardinera… per raons tècniques, pràctiques o econòmiques. Per això, existeix la possibilitat d’adquirir kits de perfils per substituir la totalitat o determinats perfils en mal estat, de qualsevol element de mobiliari, facilitant d’aquesta manera una substitució del material defectuós amb perfils de plàstic 100% reciclat,i  aportant una bona solució gràcies als seus avantatges respecte la fusta, el metall o altres materials que exigeixen molt manteniment.

D’aquesta manera es poden conservar els elements d’anclatge originals (potes), però millorant l’estètica, la qualitat i la durabilitat del mobiliari urbà.

Disposem de perfils reforçats, per les zones del mateix que ho requereixin, donant d’aquesta manera una major consistència.

Preparat per no fer més manteniment al teu mobiliari urbà?

Contacta amb nosaltres

substitució de perfils - plastic-reciclat-carbonell-services-subsitució-perfils-banc 1 - fusta

substitució de perfils - plastic-reciclat-carbonell-services-subsitució-perfils-banc 2 - fusta

substitució de perfils - plastic-reciclat-carbonell-services-subsitució-perfils-banc 4 - fusta

plastic-reciclat-carbonell-services-subsitució-perfils-banc 1 - pr

plastic-reciclat-carbonell-services-subsitució-perfils-banc 2 - pr

plastic-reciclat-carbonell-services-subsitució-perfils-banc 4 - pr