Vallats realitzats amb perfils de plàstic 100% reciclat.

Contacta amb nosaltes
  • Vallats Plástic 100% reciclat
  • Propietats Resistent, flexible, sòlid, aïllant tèrmic i elèctric, impermeable, no estellable ni oxidable, inert a la degradació ambiental, química i a la putrefacció, ecològic, no contaminant i resistent a l'acció d'animals i/o insectes, estèril, higiènic, fàcil de netejar, antigrafiti i antivandàlic, durabilitat quasi il·limitada