Enllaços footer

Mobiliari urbà de plàstic reciclat: Bancs, jardineres, papereres, passeres i lloses, tancaments, taules i altres elements realitzats amb perfils de plàstic 100% reciclat. Des de Carbonell Services informem, assessorem comercial i tècnicament, elaborem el projecte i realitzem el muntatge.

Bancs de plàstic reciclat

Jardineres de plàstic reciclat

Papereres de plàstic reciclat

Passeres i lloses de plàstic reciclat

Tancaments de plàstic reciclat

Taules de plàstic reciclat

Vallats de plàstic reciclat